hipt group

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
3Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Hipt Group
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Hipt Group
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Hipt Group
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Tầng 4, Tòa nhà HiPT, 152 Thụy Khê, Tây Hồ, Hà Nội