Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Hglv (Hanjin Global Logistics Vietnam Co., Ltd)
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Green Power Bldg, 35 Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, Dist. 1, Ho Chi Minh City