1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

MAP
Địa chỉ Công ty: RM 701, 50 Kwai Cheong Road, Kwai Chung, N.T., Hong Kong.