2Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Heineken Vietnam Brewery Company Ltd
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Heineken Vietnam Brewery Company Ltd
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 8th Fl, Han Viet Tower, 203 Minh Khai St, Hai Ba Trung Dist, Hanoi