Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

MAP
Địa chỉ Công ty: Tầng 03 Tòa nhà Thành Đạt Khu công nghiệp Đồng văn I, Thị trấn Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam