Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Haskoningdhv Vietnam Co., Ltd.
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 6th Floor, Tower 6, The Vista, 628C Hanoi Highway, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City