2Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Hapag - Lloyd Vietnam
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Hapag - Lloyd Vietnam
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 16th Floor, VINCOM CENTER, 72 Le Thanh Ton Street, District 1, HCMC, Vietnam