Gross income là gì? Phân biệt Gross income và Net income

19/05/2021

Gross income là một thuật ngữ trong kinh tế rất quan trọng, nó liên quan đến thu nhập cá nhân của bạn hay tổng thu nhập của một công ty kinh doanh. Hãy cùng timviec365.com.vn tìm hiểu chính xác Gross income là gì và những điều thú vị về nó nhé!

1. Gross income là gì?

Gross income có nghĩa là tổng thu nhập, còn được gọi là lợi nhuận gộp, thu nhập trước thuế cá nhân hoặc thu nhập trước thuế doanh nghiệp - dùng để đo lường tổng thu nhập và doanh thu từ tất cả các nguồn. Thu nhập gộp có ý nghĩa hơi khác nhau đối với các công ty và cá nhân. Đối với các công ty, tổng thu nhập là tổng doanh thu trừ đi giá vốn hàng bán. Đối với cá nhân, nó có nghĩa là tổng thu nhập trước khi khấu trừ thuế và thuế phí.

Gross Income
Gross Income

Xem thêm: Việc làm kế toán

Đối với các cá nhân, số liệu tổng thu nhập được sử dụng trên tờ khai thuế thu nhập không chỉ bao gồm tiền lương hoặc tiền công mà còn bao gồm các hình thức thu nhập khác, chẳng hạn như tiền boa, tiền lãi vốn, tiền cho thuê, cổ tức, cấp dưỡng, tiền hưu trí và tiền lãi, thu nhập lãi, tiền cấp dưỡng, các công việc phụ, tư vấn, cho lời khuyên, bán hàng online, tiền bản quyền, đánh bạc hoặc trúng xổ số,...

Một số loại thu nhập không cần phải được báo cáo trên tờ khai thuế thu nhập của bạn vì bạn sẽ không nợ thuế đối với chúng. Điều đó bao gồm một số loại thu nhập nhất định từ trái phiếu, một số phúc lợi an sinh xã hội, khoản thừa kế và quà tặng hay khoản thanh toán bảo hiểm nhân thọ. 

Bạn còn lại với tổng thu nhập đã điều chỉnh (AGI) ngay sau khi trừ các khoản khấu trừ trên dòng. Thu nhập chịu thuế sẽ được tính sau khi khấu trừ các khoản dưới dòng từ tổng thu nhập đã điều chỉnh. Tùy thuộc vào số lượng các khoản miễn trừ hoặc khấu trừ được áp dụng, thu nhập chịu thuế có thể ít hơn khá nhiều so với tổng thu nhập.

Có những nguồn thu nhập không được tính vào tổng thu nhập vì mục đích tính thuế nhưng vẫn có thể được thêm vào khi tính tổng thu nhập cho người cho vay hoặc chủ nợ. 

Nói rõ hơn, tổng thu nhập của bạn có thể bị giảm đi do các khoản sau: một số chi phí kinh doanh nhất định, chi phí giáo dục, lãi vay sinh viên,... Thu nhập của bạn sau những điều chỉnh này đối với thu nhập là tổng thu nhập đã điều chỉnh (AGI) của bạn, làm cơ sở cho các khoản thuế thu nhập của bạn.

Thu nhập của bạn
Thu nhập của bạn

Ví dụ về thu nhập cá nhân: 

Giả sử rằng một cá nhân có mức lương 75.000 bảng Anh hàng năm, tạo ra 1.000 bảng Anh một năm tiền lãi từ tài khoản tiết kiệm, thu 500 bảng Anh mỗi năm từ cổ tức cổ phiếu và nhận 10.000 bảng Anh một năm từ thu nhập bất động sản cho thuê. Tổng thu nhập hàng năm của họ là 86.500 bảng.

Tổng thu nhập của một doanh nghiệp, hay tỷ suất lợi nhuận gộp, là quy ước đơn giản nhất để đánh giá lợi nhuận của công ty. Thường chỉ số tổng thu nhập bao gồm chi phí trực tiếp sản xuất hoặc cung cấp hàng hóa và dịch vụ, nhưng nó không bao gồm các chi phí khác liên quan đến hoạt động quản lý, thuế, hoạt động bán hàng, và các chi phí khác liên quan đến việc điều hành hoạt động kinh doanh tổng thể.

Tổng thu nhập đôi khi được gọi là tỷ suất lợi nhuận gộp. Sau đó, tỷ suất lợi nhuận gộp, được định nghĩa chính xác hơn là tỷ lệ phần trăm và được sử dụng làm thước đo khả năng sinh lời. Tổng thu nhập của một công ty cho biết họ đã kiếm được bao nhiêu tiền từ các sản phẩm hoặc dịch vụ của mình sau khi trừ đi các chi phí trực tiếp để tạo ra sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ.

Tổng thu nhập ở một công ty
Tổng thu nhập ở một công ty

Mặc dù không phải tất cả, một số công ty sẽ báo cáo tổng thu nhập dưới dạng một mục hàng riêng biệt trong báo cáo thu nhập của họ. Công thức tính tổng thu nhập có thể được tính bằng cách trừ đi giá vốn hàng bán (COGS) từ tổng doanh thu của công ty:

Công thức để tính Tổng thu nhập = Doanh thu - Giá vốn hàng bán (COGS)

Đồng thời, Gross income có thể được tính bằng cách giảm giá vốn hàng bán từ doanh thu của đơn vị.

Giá vốn hàng bán là chi phí trực tiếp phát sinh để sản xuất hàng hoá. Nó bao gồm chi phí nguyên vật liệu, nhân công, bao bì, chi phí vận chuyển hàng hóa và các chi phí trực tiếp khác. Tất cả các chi phí không hoạt động  đều được loại trừ khỏi việc tính toán nó, và các chi phí liên quan đến sản xuất duy nhất được tính đến.

Công thức tính tổng thu nhập
Công thức tính tổng thu nhập

Ví dụ về tổng thu nhập kinh doanh tại một công ty:

Tổng thu nhập công ty = Tổng doanh thu - Giá vốn hàng bán

Nếu một doanh nghiệp báo cáo 100 tỷ đồng doanh thu hàng năm và 50 tỷ đồng giá vốn hàng bán, tổng thu nhập của họ trong năm sẽ là 50 tỷ đồng.

Xem thêm: Lương net là gì, lương Gross là gì

2. Phân biệt tổng thu nhập (Gross Income) và thu nhập ròng (Net Income)

Thu nhập ròng (Net income) là thu nhập của bạn sau khi trừ đi các khoản thuế và các khoản khấu trừ. Tổng thu nhập lớn hơn thu nhập ròng của bạn. Người sử dụng lao động được yêu cầu khấu trừ thuế thu nhập, thuế An sinh xã hội và các thuế liên quan đến sức khỏe. Họ cũng giữ lại các quyền lợi mà bạn đã chọn như phí bảo hiểm y tế và các khoản đóng góp vào tài khoản chi tiêu linh hoạt hoặc tài khoản tiết kiệm sức khỏe.

Phân biệt tổng thu nhập và thu nhập ròng
Phân biệt tổng thu nhập và thu nhập ròng

Thu nhập ròng của bạn là những gì bạn sẽ sử dụng để lập ngân sách. Đó là phần bạn sẽ sử dụng để chi tiêu cho công việc của bản thân. Nếu bạn tự kinh doanh hoặc là một người lao động tự do, tổng thu nhập của bạn sẽ là tất cả những gì bạn kiếm được. Bạn sẽ cần phải tự mình dành tiền cho việc nộp thuế vì không có công ty khấu trừ số tiền đó thay cho bạn. Kế toán có thể giúp bạn xác định số tiền phải trích lập và bạn có thể phải nộp thuế ước tính hàng năm.

Sự khác biệt chính giữa tổng thu nhập và thu nhập ròng là phạm vi của nó. Tổng thu nhập sẽ chỉ xem xét đến hai phạm trù là doanh thu và giá vốn hàng bán mà thôi. Bên cạnh đó, thu nhập ròng thì liên quan đến chi phí và thu nhập tài chính và phi tài chính.

Mẫu đơn xin việc

Sự khác nhau giữa Gross income và Net income
Sự khác nhau giữa Gross income và Net income

Để tìm ra lợi nhuận gộp, cần trừ giá vốn hàng bán ra khỏi doanh thu bán hàng (doanh thu thuần). Để biết được lợi nhuận ròng, ta cần phải trừ đi các chi phí hoạt động, thuế từ thu nhập gộp, chi phí lãi vay, và cộng thêm phần thu nhập từ các nguồn khác (nếu có).

Trên thực tế và cả lý thuyết, thu nhập ròng (Net income) phải phụ thuộc vào tổng thu nhập (Gross income). Bạn phải biết tổng thu nhập thì mới tính được thu nhập ròng của một công ty. Thu nhập ròng sẽ cho ta biết một bức tranh toàn cảnh về những gì một công ty có thể sử dụng để tái đầu tư hoặc trả lợi tức các cổ đông. Trong trường hợp thu nhập ròng của công ty thấp hơn nhiều một cách đáng quan ngại so với thu nhập gộp, điều đó có thể cho thấy rằng công ty cần phải cắt giảm các chi phí khác.

Mong rằng qua bài viết này ta có thể rút ra Gross income là gì. Tổng thu nhập (Gross income) là tiền bạn kiếm được trước khi trừ bất kỳ khoản thuế nào hoặc các khoản khấu trừ khác. Tổng thu nhập có thể đến từ tiền lương, tiền lãi đầu tư, các việc làm đầu tư và các nguồn thu nhập khác. Bạn cần phần biệt Net income và Gross income là gì cũng như cách sử dụng chúng.

Thu nhập cá nhân tiếng Anh là gì - timviec365.com.vn

Thu nhập cá nhân trong tiếng Anh là gì, tại sao phải nộp thuế thu nhập cá nhân? Hãy tìm hiểu dưới bài viết bên dưới nhé!

Thu nhập cá nhân tiếng Anh là gì?

Tham gia bình luận ngay!

captcha
Chưa có bình luận nào