1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Greystones Data Systems Vietnam
20 triệu - 30 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Lô 62, Khu Chế Xuất Linh Trung 2, Quận Thủ Đức, Tp.HCM