grandmas restaurant

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Grandmas Restaurant
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 6A Duong Thanh St, Hoan Kiem District, Hanoi