Gold Palace

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Gold Palace
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 361 Nguyễn Văn Tăng, P Long Thạnh Mỹ, TP. Thủ Đức