gnb tech.,jsc

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

MAP
Địa chỉ Công ty: Km 2 duong 392, Xa Vinh Hong, Huyen Binh Giang Tinh hai Duong