Wednesday, 05/12/2018

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 

ĐẦU MỐI XỬ LÝ

Tên công ty: Công ty cổ phần Dịch vụ và Thanh toán Hưng Việt

Địa chỉ: 

Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 

 Email: timviec365.com.vn@gmail.com

 

- Timviec365.com.vn luôn tôn trọng và nghiêm túc thực hiện tất cả quy định pháp luật để có thể bảo vệ quyền lợi của người tìm việc. Do vậy, khi đăng tin lên Timviec365.com.vn nhà tuyển dụng cần đảm bảo sự chính xác và đầy đủ các thông tin liên quan đến công việc được đăng tải lên trang.

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp và mâu thuẫn, các thành viên bao gồm cả nhà tuyển dụng và ứng viên có trách nhiệm phối hợp với Timviec365.com.vn để giải quyết. Timviec365.com.vn có thể cung cấp những thông tin liên quan đến Ứng viên và Nhà tuyển dụng nếu được một trong hai bên đề nghị.

- Sau khi hai bên xử lý xong tranh chấp có trách nhiệm báo lại cho Ban Quản trị Timviec365.com.vn.  Trường hợp Nhà tuyển dụng vi phạm, tranh chấp phát sinh từ phía Nhà tuyển dụng thì Timviec365.com.vn sẽ cảnh cáo, có thể khóa hoặc chuyển tài khoản cho cơ quan có thẩm quyền xét duyệt. Timviec365.com.vn có thể gỡ và xóa bỏ toàn bộ nội dung tin tuyển dụng vi phạm trên Timviec365.com.vn

 

- Trường hợp mâu thuẫn không thể giải quyết giữa Nhà tuyển dụng và ứng viên thì một trong hai bên có quyền nhờ đến cơ quan chức năng có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của mỗi bên

 

- Thời gian giải quyết tranh chấp: Tùy thuộc vào mức độ sẽ có thời gian xử lý tranh chấp phù hợp. Nhà tuyển dụng và Ứng viên, Timviec365.com.vn đảm bảo tiếp nhận thông tin và hỗ trợ giải quyết mâu thuẫn trong thời gian nhanh nhất có thể để Nhà tuyển dụng và Ứng viên trên trang trở lại hoạt động bình thường.

 

Tác giả: Administrator

Bài viết liên quan

captcha
Chưa có bình luận nào