Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#
Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#

ges vn

Số nhân viên: 300 - 1000 nhân viên
Website: Chưa cập nhật
5Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Tuyển dụng hết hạn
Thỏa thuận 21/04/2019 Hồ Chí Minh
Thỏa thuận 05/01/2019 Bình Dương
Thỏa thuận 29/12/2018 Hồ Chí Minh
MAP
Địa chỉ Công ty: Lot I3 – 1, D1 street, Saigon High Tech Park, Dist. 9, HCMC