galaxy spa

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
2Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Galaxy Spa
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Galaxy Spa
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 247 Nguyễn Duy Dương,Phường 14 Quận 10