2Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

G-Talent Recruitment And Consulting Ltd
10 triệu - 15 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
G-Talent Recruitment And Consulting Ltd
10 triệu - 15 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 4th Floor, VIET TOWER, 1 Thai Ha, Dist Dong Da , Ha Noi , Viet Nam