fusion resort nha trang

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Fusion Resort Nha Trang
Thỏa thuận Khánh Hòa
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Nguyen Tat Thanh, Cam Hai Dong, Cam Lam, Khanh Hoa