fujita vietnam co.,ltd

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

MAP
Địa chỉ Công ty: NO.9, STREET 7, VSIP BAC NINH, TU SON TOWN, BAC NINH PROVINCE