fu kwok knitting & garment company

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
2Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Fu Kwok Knitting & Garment Company
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Fu Kwok Knitting & Garment Company
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Hồ Chí Minh