Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#
Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Tuyển dụng hết hạn
5 triệu - 7 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
10 triệu - 15 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
10 triệu - 15 triệu 18/10/2019 Hà Nội
10 triệu - 15 triệu 18/10/2019 Hà Nội
15 triệu - 20 triệu 01/01/1970 Hà Nội
5 triệu - 7 triệu 01/01/1970 Ninh Thuận
10 triệu - 15 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
15 triệu - 20 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
20 triệu - 30 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
Thỏa thuận 01/01/1970 Bắc Ninh
Thỏa thuận 01/01/1970 Hồ Chí Minh
10 triệu - 15 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
Thỏa thuận 01/01/1970 Sơn La
5 triệu - 7 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
10 triệu - 15 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
10 triệu - 15 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
10 triệu - 15 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
Thỏa thuận 01/01/1970 Hồ Chí Minh
15 triệu - 20 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
Trên 30 triệu 01/01/1970 Hà Nội
20 triệu - 30 triệu 01/01/1970 Hà Nội
10 triệu - 15 triệu 01/01/1970 Hà Nội
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 An Giang
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 An Giang
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 An Giang
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 An Giang
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
10 triệu - 15 triệu 01/01/1970 Thanh Hóa
10 triệu - 15 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
10 triệu - 15 triệu 01/01/1970 Hà Nội
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Hà Nội
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Bình Phước
Thỏa thuận 01/01/1970 Quảng Nam
Thỏa thuận 01/01/1970 Quảng Nam
10 triệu - 15 triệu 01/01/1970 Hà Nội
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Hà Nội
5 triệu - 7 triệu 01/01/1970 Hà Nội
Thỏa thuận 01/01/1970 Hà Nội
Thỏa thuận 01/01/1970 Hà Nội
Thỏa thuận 01/01/1970 Hồ Chí Minh
Thỏa thuận 01/01/1970 Hà Nội
15 triệu - 20 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
Thỏa thuận 01/01/1970 Hồ Chí Minh
Thỏa thuận 01/01/1970 Hồ Chí Minh
Thỏa thuận 01/01/1970 Hà Nội
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Long An
10 triệu - 15 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
15 triệu - 20 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
10 triệu - 15 triệu 01/01/1970 Hà Nội
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
10 triệu - 15 triệu 01/01/1970 Đồng Nai
Thỏa thuận 01/01/1970 Bến Tre
5 triệu - 7 triệu 01/01/1970 Thái Nguyên
Thỏa thuận 01/01/1970 Vĩnh Phúc
Thỏa thuận 01/01/1970 Hà Nội
Thỏa thuận 01/01/1970 Hà Nội
5 triệu - 7 triệu 01/01/1970 Bạc Liêu
5 triệu - 7 triệu 01/01/1970 Bình Dương
Thỏa thuận 01/01/1970 Hà Nội
Thỏa thuận 01/01/1970 Hà Nội
10 triệu - 15 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
1 triệu - 3 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
Thỏa thuận 01/01/1970 Hà Nội
15 triệu - 20 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
15 triệu - 20 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
20 triệu - 30 triệu 01/01/1970 Điện Biên
10 triệu - 15 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
Thỏa thuận 01/01/1970 Hà Nội
Thỏa thuận 01/01/1970 Hà Nội
15 triệu - 20 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
Thỏa thuận 01/01/1970 Hồ Chí Minh
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Trà Vinh
10 triệu - 15 triệu 01/01/1970 Hà Nội
10 triệu - 15 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
15 triệu - 20 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
Thỏa thuận 01/01/1970 Hồ Chí Minh
10 triệu - 15 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
5 triệu - 7 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Quảng Ngãi
Thỏa thuận 01/01/1970 Hồ Chí Minh
10 triệu - 15 triệu 01/01/1970 Hà Nam
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
10 triệu - 15 triệu 01/01/1970 Ninh Bình
20 triệu - 30 triệu 01/01/1970 Ninh Bình
10 triệu - 15 triệu 01/01/1970 Bình Dương
10 triệu - 15 triệu 01/01/1970 Thanh Hóa
5 triệu - 7 triệu 01/01/1970 Bình Phước
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
5 triệu - 7 triệu 01/01/1970 Hà Nội
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
5 triệu - 7 triệu 01/01/1970 Hà Nội
5 triệu - 7 triệu 01/01/1970 Hà Nội
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Bến Tre
Thỏa thuận 01/01/1970 Vĩnh Phúc
Thỏa thuận 01/01/1970 Hà Nội
Thỏa thuận 01/01/1970 Hà Nội
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Hà Nội
Thỏa thuận 01/01/1970 Hà Nội
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
10 triệu - 15 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
20 triệu - 30 triệu 09/06/2019 Hà Nội
Thỏa thuận 01/01/1970 Vĩnh Phúc
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Phú Yên
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Thanh Hóa
10 triệu - 15 triệu 01/01/1970 Bắc Ninh
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Bình Dương
Thỏa thuận 01/01/1970 Hồ Chí Minh
5 triệu - 7 triệu 01/01/1970 Hà Nội
Thỏa thuận 01/01/1970 Cần Thơ
10 triệu - 15 triệu 01/01/1970 Đồng Nai
Thỏa thuận 01/01/1970 Thái Nguyên
Thỏa thuận 01/01/1970 Hải Dương
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
10 triệu - 15 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
10 triệu - 15 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
Thỏa thuận 01/01/1970 An Giang
Thỏa thuận 01/01/1970 Bình Dương
10 triệu - 15 triệu 01/01/1970 Hà Nội
15 triệu - 20 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
10 triệu - 15 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
10 triệu - 15 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
3 triệu - 5 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
1 triệu - 3 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
10 triệu - 15 triệu 01/01/1970 Đồng Nai
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
10 triệu - 15 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
3 triệu - 5 triệu 01/01/1970 Hưng Yên
Thỏa thuận 01/01/1970 Hà Tĩnh
Thỏa thuận 01/01/1970 Hà Nội
Thỏa thuận 01/01/1970 Hà Nội
10 triệu - 15 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
10 triệu - 15 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
10 triệu - 15 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
10 triệu - 15 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
20 triệu - 30 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Hà Nội
15 triệu - 20 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
10 triệu - 15 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Lào Cai
7 triệu - 10 triệu 08/04/2019 Hải Phòng
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
10 triệu - 15 triệu 01/01/1970 Cần Thơ
10 triệu - 15 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
3 triệu - 5 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
5 triệu - 7 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
Thỏa thuận 01/01/1970 Hồ Chí Minh
1 triệu - 3 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
10 triệu - 15 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
1 triệu - 3 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
10 triệu - 15 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
15 triệu - 20 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Thanh Hóa
20 triệu - 30 triệu 01/01/1970 Hà Nội
15 triệu - 20 triệu 01/01/1970 Hà Nội
10 triệu - 15 triệu 01/01/1970 Hà Nam
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Quảng Ngãi
Thỏa thuận 01/01/1970 Hồ Chí Minh
10 triệu - 15 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Đắk Lắk
10 triệu - 15 triệu 01/01/1970 Hà Nội
10 triệu - 15 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Quảng Bình
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
Thỏa thuận 01/01/1970 Hà Nội
10 triệu - 15 triệu 01/01/1970 Quảng Bình
15 triệu - 20 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
10 triệu - 15 triệu 01/01/1970 Hà Nội
Thỏa thuận 01/01/1970 Hà Nội
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Quảng Ngãi
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Hà Nội
Thỏa thuận 01/01/1970 Hà Nội
Thỏa thuận 01/01/1970 Bình Dương
Thỏa thuận 01/01/1970 Hà Nội
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
5 triệu - 7 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
3 triệu - 5 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
10 triệu - 15 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
Thỏa thuận 01/01/1970 Bình Dương
10 triệu - 15 triệu 01/01/1970 Hà Nội
10 triệu - 15 triệu 01/01/1970 Hà Nội
10 triệu - 15 triệu 01/01/1970 Hà Nội
15 triệu - 20 triệu 01/01/1970 Hà Nội
Thỏa thuận 01/01/1970 Hồ Chí Minh
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Quảng Ngãi
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Đồng Tháp
10 triệu - 15 triệu 01/01/1970 Vĩnh Phúc
10 triệu - 15 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
Thỏa thuận 01/01/1970 Hồ Chí Minh
10 triệu - 15 triệu 01/01/1970 Vĩnh Long
Trên 30 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
Thỏa thuận 01/01/1970 Đà Nẵng
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Đắk Lắk
Thỏa thuận 01/01/1970 Hà Nội
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Đắk Lắk
Thỏa thuận 01/01/1970 Hà Nội
Thỏa thuận 01/01/1970 Hà Nội
Thỏa thuận 01/01/1970 Hà Nội
Thỏa thuận 01/01/1970 Hà Nội
Thỏa thuận 01/01/1970 Hà Nội
10 triệu - 15 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
15 triệu - 20 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Hà Nội
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Thái Nguyên
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Ninh Bình
5 triệu - 7 triệu 01/01/1970 Ninh Bình
20 triệu - 30 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
10 triệu - 15 triệu 01/01/1970 Thanh Hóa
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
Thỏa thuận 01/01/1970 Hà Nội
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
Thỏa thuận 01/01/1970 Hà Nội
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Bình Dương
Thỏa thuận 01/01/1970 Bình Dương
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Bình Dương
Thỏa thuận 01/01/1970 Bình Dương
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Bình Dương
Thỏa thuận 01/01/1970 Hà Nội
Thỏa thuận 01/01/1970 Hà Nội
10 triệu - 15 triệu 01/01/1970 Hà Nam
10 triệu - 15 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
15 triệu - 20 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
Thỏa thuận 01/01/1970 Hồ Chí Minh
Thỏa thuận 01/01/1970 Hà Nội
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
10 triệu - 15 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
Thỏa thuận 01/01/1970 Hà Nội
Thỏa thuận 01/01/1970 An Giang
5 triệu - 7 triệu 31/01/2019 Gia Lai
20 triệu - 30 triệu 27/01/2019 Hà Nội
5 triệu - 7 triệu 01/01/1970 Bình Dương
10 triệu - 15 triệu 01/01/1970 Sóc Trăng
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Đà Nẵng
20 triệu - 30 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
20 triệu - 30 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
15 triệu - 20 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
20 triệu - 30 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
Thỏa thuận 01/01/1970 Quảng Bình
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Tây Ninh
Thỏa thuận 01/01/1970 Hà Nội
Thỏa thuận 01/01/1970 Hà Nội
Thỏa thuận 01/01/1970 Hà Nội
Thỏa thuận 01/01/1970 Hà Nội
Thỏa thuận 01/01/1970 Hà Nội
Thỏa thuận 01/01/1970 Hà Nội
10 triệu - 15 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Đà Nẵng
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Đà Nẵng
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Hà Nội
Thỏa thuận 01/01/1970 Hà Nội
20 triệu - 30 triệu 01/01/1970 Hà Nội
20 triệu - 30 triệu 01/01/1970 Hà Nội
Thỏa thuận 01/01/1970 Hồ Chí Minh
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Khánh Hòa
15 triệu - 20 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
Thỏa thuận 01/01/1970 Bình Dương
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Gia Lai
10 triệu - 15 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
10 triệu - 15 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
10 triệu - 15 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
10 triệu - 15 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
Thỏa thuận 01/01/1970 Quảng Bình
Thỏa thuận 01/01/1970 Hà Nội
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
5 triệu - 7 triệu 01/01/1970 Trà Vinh
10 triệu - 15 triệu 07/01/2019 Hà Tĩnh
Thỏa thuận 01/01/1970 Thanh Hóa
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Đà Nẵng
Thỏa thuận 01/01/1970 Đà Nẵng
Thỏa thuận 01/01/1970 Đồng Nai
MAP
Địa chỉ Công ty: Tầng 5, tòa nhà PVI, 168 Phạm Văn Bạch, Yên Hoà , Quận Cầu Giấy , Hà Nội , Việt Nam