Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Ford Vietnam Limited
Trên 30 triệu Hải Dương
Ứng tuyển ngay
Ford Vietnam Limited
Thỏa thuận Hải Dương
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Human Resources Department - Ford Vietnam Limited, 6th floor, 23 Phan Chu Trinh, Hanoi | Haiduong Assembly Plant, Tu Minh – Hai Duong | HCM Office: Broadway Office Park, Building E, Bertrand Russell Street, Tan Phu, District 7