Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Dự Án Vie/036 –Thủy Lợi Cao Bằng Sử Dụng Thông Minh Nguồn Nước Và Nông Nghiệp.
Thỏa thuận Cao Bằng
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 25 Bế Văn Đàn, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng