donga33xvnt

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Donga33Xvnt
20 triệu - 30 triệu Đà Nẵng
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hải Châu, Đà Nẵng