Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Dong Tho Jsc.
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Officetel No. 05.25, 05.26, 05.27 5th Floor - GardenGate Residence, 8 Hoàng Minh Giám, 9th Precinct, Phu Nhuan District, HoChiMinh City