Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#
Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#

DOANH NGHIỆP KIM PHÁT

Số nhân viên: 50 - 100 nhân viên
Website: Chưa cập nhật
2Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Tuyển dụng hết hạn
5 triệu - 7 triệu 15/02/2020 Đà Nẵng
5 triệu - 7 triệu 15/02/2020 Đà Nẵng
MAP
Địa chỉ Công ty: YÊN BÁI,HẢI CHÂU ,ĐÀ NẴNG