1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

District Eight Design Company
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: E4/52, 1A Highway, Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh, Viet Nam.