digi-texx vietnam

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
3Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Digi-Texx Vietnam
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Digi-Texx Vietnam
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Digi-Texx Vietnam
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 2nd Floor, Anna Building, Quang Trung Software City, Dist. 12