Thông báo điểm Học viện Báo chí và Tuyên truyền mới nhất

16/06/2021

Học viện Báo chí và Tuyên truyền là trường Đại học trọng điểm của Việt Nam. Học viện đào tạo nhiều ngành nghề và nhiều sinh viên khi ra trường đã nắm giữ được các chức vụ quan trọng trong bộ máy Nhà nước, khiến Học viện trở thành một ngôi trường mong ước của nhiều học sinh khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Vậy điểm Học viện Báo chí và Tuyên truyền là bao nhiêu? Cùng tìm hiểu qua timviec365.com.vn nhé!

1. Điểm Học viện Báo chí và Tuyên truyền là bao nhiêu?

Dưới đây là điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển kì thi THPT Quốc gia của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

1.1. Ngành Triết học

Ngành Triết học với số điểm tổng là 19,65 điểm. Trong ngành Triết học có các tổ hợp các môn học như: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (mã tổ hợp D01, R22); Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên (mã tổ hợp A16); Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội (mã tổ hợp C15).

1.2. Ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học

Ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học có điểm tổng là 19,25 điểm. Các tổ hợp môn trong ngành này như sau: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (mã tổ hợp D01, R22); Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên (mã tổ hợp A16); Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội (mã tổ hợp C15).

Ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học
Ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học

1.3. Ngành Kinh tế chính trị

Ngành Kinh tế chính trị mỗi tổ hợp môn sẽ có thang điểm khác nhau, cụ thể như sau: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (mã tổ hợp D01, R22) tổng điểm là 23,2 điểm; Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên (mã tổ hợp A16) là 22,7 điểm; Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội (mã tổ hợp C15) là 23,95 điểm.

1.4. Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước sẽ xét điểm theo các tổ hợp: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (mã tổ hợp D01, R22) với 21,3 điểm; Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên (mã tổ hợp A16) với 21,05 điểm; Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội (mã tổ hợp C15) với 22,05 điểm.

1.5. Ngành Xã hội học

Ngành xã hội học xét điểm theo các tổ hợp: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (mã tổ hợp D01, R22) là 23,35 điểm; Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên (mã tổ hợp A16) là 22,85; Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội (mã tổ hợp C15) là 23,85 điểm.

1.6. Ngành Truyền thông đa phương tiện

Ngành Truyền thông đa phương tiện xét điểm theo các tổ hợp: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (mã tổ hợp D01, R22) là 26,57 điểm; Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên (mã tổ hợp A16) là 26,07 điểm; Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội (mã tổ hợp C15) là 27,57 điểm.

Ngành Truyền thông đa phương tiện
Ngành Truyền thông đa phương tiện

1.7. Ngành Truyền thông đại chúng

Ngành Truyền thông đại chúng xét điểm theo tổ hợp các môn sau: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (mã tổ hợp D01, R22) là 25,53 điểm; Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên (mã tổ hợp A16) là 25,03 điểm; Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội (mã tổ hợp C15) là 26,53 điểm.

1.8. Ngành Quản lý công

Ngành Quản lý công xét điểm theo các tổ hợp môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (mã tổ hợp D01, R22); Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên (mã tổ hợp A16); Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội (mã tổ hợp C15). Tổng điểm của ngành này ở các tổ hợp môn đều giống nhau là 22,77 điểm.

1.9. Ngành Công tác xã hội

Ngành công tác xã hội xét điểm theo 3 tổ hợp môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (mã tổ hợp D01, R22) là 23,06 điểm; Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên (mã tổ hợp A16) là 22,56 điểm; Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội (mã tổ hợp C15) là 23,56 điểm.

1.10. Ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế

Ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế xét điểm theo các tổ hợp môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (mã tổ hợp D01, R22) là 23,9 điểm; Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên (mã tổ hợp A16) là 22,65 điểm; Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội (mã tổ hợp C15) là 24,65 điểm.

1.11. Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và quản lý (chất lượng cao)

Ngành này xét điểm kỳ thi THPT Quốc gia theo các tổ hợp môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (mã tổ hợp D01, R22) là 22,95 điểm; Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên (mã tổ hợp A16) là 21,7 điểm; Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội (mã tổ hợp C15) là 23,2 điểm.

Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và quản lý (chất lượng cao)
Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và quản lý (chất lượng cao)

1.12. Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và quản lý

Ngành này xét điểm theo 3 tổ hợp môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (mã tổ hợp D01, R22) là 23,9 điểm; Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên (mã tổ hợp A16) là 22,65 điểm; Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội (mã tổ hợp C15) là 24,65 điểm.

1.13. Ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa

Ngành này xét tổng điểm theo các tổ hợp với tổng điểm là 18,7 điểm, các tổ hợp gồm: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (mã tổ hợp D01, R22); Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên (mã tổ hợp A16); Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội (mã tổ hợp C15).

1.14. Ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính trị học phát triển

Ngành này xét điểm theo các tổ hợp môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (mã tổ hợp D01, R22); Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên (mã tổ hợp A16); Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội (mã tổ hợp C15) với tổng điểm là 16,5 điểm.

1.15. Ngành Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngành này với tổng điểm các tổ hợp môn là 16 điểm, xét theo các tổ hợp: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (mã tổ hợp D01, R22); Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên (mã tổ hợp A16); Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội (mã tổ hợp C15).

Ngành Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh
Ngành Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh

1.16. Ngành Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển

Ngành này xét điểm theo các tổ hợp: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (mã tổ hợp D01, R22); Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên (mã tổ hợp A16); Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội (mã tổ hợp C15) với tổng điểm là 19,35 điểm.

1.17. Ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công

Ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công xét điểm tổng 3 môn là 18,15 điểm theo các tổ hợp: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (mã tổ hợp D01, R22); Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên (mã tổ hợp A16); Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội (mã tổ hợp C15).

1.18. Ngành Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách

Ngành này xét điểm theo các tổ hợp: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (mã tổ hợp D01, R22); Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên (mã tổ hợp A16); Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội (mã tổ hợp C15) với điểm tổng là 22,15 điểm.

1.19. Ngành Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý xã hội

Ngành này xét điểm theo các tổ hợp: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (mã tổ hợp D01, R22); Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên (mã tổ hợp A16); Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội (mã tổ hợp C15) với tổng điểm của từng tổ hợp là 21,9 điểm.

Ngành Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý xã hội
Ngành Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý xã hội

1.20. Ngành Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước

Ngành này xét điểm theo các tổ hợp: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (mã tổ hợp D01, R22); Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên (mã tổ hợp A16); Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội (mã tổ hợp C15) với số điểm là 21,72 điểm.

1.21. Ngành Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản

Ngành này xét điểm theo các tổ hợp: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (mã tổ hợp D01, R22) là 24,5 điểm; Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên (mã tổ hợp A16) là 24 điểm; Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội (mã tổ hợp C15) là 25 điểm.

1.22. Ngành Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử

Ngành này xét điểm theo các tổ hợp: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (mã tổ hợp D01, R22) là 24,2 điểm; Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên (mã tổ hợp A16) là 23,7 điểm; Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội (mã tổ hợp C15) là 24,7 điểm.

1.23. Ngành Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngành này xét điểm theo các tổ hợp: Ngữ Văn, LỊCH SỬ, Địa lý (C00) là 31,5 điểm; Ngữ Văn, LỊCH SỬ, Toán (C03) là 29,5 điểm; Ngữ văn, LỊCH SỬ, Tiếng Anh (D14, R23) là 29,5 điểm; Ngữ văn, LỊCH SỬ, Giáo dục công dân (C19) với 31 điểm.

1.24. Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo in

Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo in xét điểm theo các tổ hợp môn: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán (R15) là 29,5 điểm; Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh (R05, R19) là 30 điểm; Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học tự nhiên (R06) là 29 điểm; Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học xã hội (R16) là 31 điểm.

1.25. Ngành Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí

Ngành này xét điểm theo các tổ hợp: Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Toán (R07) là 26 điểm; Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Tiếng Anh (R08, R20) là 26,5 điểm; Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Khoa học tự nhiên (R09) là 25,5 điểm; Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Khoa học xã hội (R17) là 27,25 điểm.

1.26. Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh

Ngành này xét điểm theo các tổ hợp: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán (R15) là 30,3 điểm; Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh (R05, R19) là 30,8 điểm; Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học tự nhiên (R06) là 29,8 điểm; Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học xã hội (R16) là 31,8 điểm.

1.27. Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo chí truyền hình

Ngành này xét điểm theo các tổ hợp: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán (R15) là 32,25 điểm; Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh (R05, R19) là 33 điểm; Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học tự nhiên (R06) là 31,75 điểm; Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học xã hội (R16) là 34,25 điểm.

Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo chí truyền hình
Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo chí truyền hình

1.28. Ngành Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình

Ngành này xét điểm theo các tổ hợp: Ngữ văn, Năng khiếu Quay phim truyền hình, Toán (R11) với tổng điểm là 22 điểm; Ngữ văn, Năng khiếu Quay phim truyền hình, Tiếng Anh (R12, R21) là 22,25 điểm; Ngữ văn, Năng khiếu Quay phim truyền hình, Khoa học tự nhiên (R13) là 22 điểm; Ngữ văn, Năng khiếu Quay phim truyền hình, Khoa học xã hội (R18) là 22,25 điểm.

1.29. Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử

Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử xét điểm theo các tổ hợp: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán (R15) là 31,1 điểm; Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh (R05, R19) là 31,6 điểm; Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học tự nhiên (R06) là 30,6 điểm; Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học xã hội (R16) là 32,6 điểm.

1.30. Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo chí truyền hình (chất lượng cao)

Ngành này xét điểm theo các tổ hợp như sau: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán (R15) là 28,4 điểm; Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh (R05, R19) là 28,9 điểm; Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học tự nhiên (R06) là 27,9 điểm; Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học xã hội (R16) là 29,4 điểm.

1.31. Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử (chất lượng cao)

Ngành này xét điểm theo một số tổ hợp sau: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán (R15) là 27,5 điểm; Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh (R05, R19) là 28 điểm; Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học tự nhiên (R06) là 27 điểm; Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học xã hội (R16) là 28,5 điểm.

1.32. Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại

Ngành này xét điểm theo các tổ hợp: TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán (D01) là 32,7 điểm; TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên (D72) là 32,2 điểm; TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học xã hội (D78) là 33,7 điểm; TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Toán (R24) là 32,7 điểm; TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên (R25) là 32,2 điểm; TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học xã hội (R26) là 33,7 điểm.

Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại
Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại

1.33. Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế

Ngành này xét điểm theo các tổ hợp: TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán (D01) là 32,55 điểm; TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên (D72) là 32,05 điểm; TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học xã hội (D78) là 33,55 điểm; TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Toán (R24) là 32,55 điểm; TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên (R25) là 32,05 điểm; TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học xã hội (R26) là 33,55 điểm.

1.34. Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và truyền thông toàn cầu (chất lượng cao)

Ngành này xét điểm theo các tổ hợp: TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán (D01) là 32,9 điểm; TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên (D72) là 32,4 điểm; TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học xã hội (D78) là 33,9 điểm; TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Toán (R24) là 34 điểm; TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên (R25) là 33,5 điểm; TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học xã hội (R26) là 35 điểm.

1.35. Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp

Ngành này xét điểm theo các tổ hợp: TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán (D01) là 34,95 điểm; TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên (D72) là 34,45 điểm; TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học xã hội (D78) là 36,2 điểm; TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Toán (R24) là 34,95 điểm; TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên (R25) là 34,45 điểm; TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học xã hội (R26) là 36,2 điểm.

1.36. Ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao)

Ngành này xét điểm theo các tổ hợp: TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán (D01) là 33,2 điểm; TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên (D72) là 32,7 điểm; TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học xã hội (D78) là 34,45 điểm; TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Toán (R24) là 35,5 điểm; TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên (R25) là 35 điểm; TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học xã hội (R26) là 36,75 điểm.

1.37. Ngành Ngôn ngữ Anh

Ngành này xét điểm theo các tổ hợp: TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán (D01) là 33,2 điểm; TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên (D72) là 32,7 điểm; TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học xã hội (D78) là 33,7 điểm; TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Toán (R24) là 33,2 điểm; TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên (R25) là 32,7 điểm; TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học xã hội (R26) là 33,7 điểm.

1.38. Ngành Truyền thông quốc tế

Ngành này xét điểm theo các tổ hợp: TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán (D01) là 34,25 điểm; TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên (D72) là 33,75 điểm; TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học xã hội (D78) là 35,25 điểm; TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Toán (R24) là 35,25 điểm; TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên (R25) là 34,75 điểm; TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học xã hội (R26) là 36,25 điểm.

Ngành Truyền thông quốc tế
Ngành Truyền thông quốc tế

1.39. Ngành Quảng cáo

Ngành Quảng cáo xét điểm theo các tổ hợp: TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán (D01) là 32,8 điểm; TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên (D72) là 32,3 điểm; TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học xã hội (D78) là 33,55 điểm; TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Toán (R24) là 32,8 điểm; TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên (R25) là 32,3 điểm; TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học xã hội (R26) là 33,55 điểm.

Ngoài ra, trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền còn xét điểm theo phương thức học bạ (tối đa 30% chỉ tiêu). Điểm Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm nay theo phương thức xét học bạ sẽ dao động từ 6,5 đến 9,5 điểm, lấy điểm trung bình cộng của các môn học. Trong đó, ngành có điểm cao nhất với 9,5 điểm là ngành Quan hệ công chúng – chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao).

2. Cách tính điểm xét tuyển học bạ

- Ngành Báo chí: (Điểm trung bình cộng của 5 học kỳ THPT (trừ kỳ 2 lớp 12) + Điểm thi năng khiếu x 2) : 3 + Điểm ưu tiên (Khuyến khích) nếu có.

- Ngành nhóm 4 (gồm các ngành Quan hệ quốc tế, Quảng cáo, Ngôn ngữ Anh, Quan hệ công chúng, Truyền thông quốc tế): (Điểm trung bình của 5 học kỳ (không tính kỳ 2 lớp 12) + Điểm trung bình cộng của 5 học kỳ môn Tiếng Anh (không tính kỳ 2 lớp 12) x 2) : 3 + Điểm ưu tiên (khuyến khích) nếu có.

Cách tính điểm xét tuyển
Cách tính điểm xét tuyển

- Ngành lịch sử: (Điểm trung bình cộng 5 học kỳ THPT (trừ kỳ 2 lớp 12) + Điểm trung bình cộng của 5 học kỳ môn Lịch sử (trừ kỳ 2 lớp 12) x 2) : 3 + Điểm ưu tiên (khuyến khích) nếu có.

- Nhóm 2 (gồm các ngành còn lại): Điểm trung bình cộng 5 học kỳ THPT (trừ lớp 12) + Điểm ưu tiên (khuyến khích nếu có).

Trên đây là điểm Học viện Báo chí và Tuyên truyền theo phương thức xét tuyển kỳ THPT Quốc gia và cách tính điểm xét tuyển. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho bạn. Chúc bạn thi vào được ngành học mà bạn mong ước nhé!

Học giỏi văn nên học ngành gì

Ngoài bài viết về điểm Học viện Báo chí và Tuyên truyền, bạn có thể tham khảo bài viết Học giỏi văn nên học ngành gì dưới đây nhé:

Học giỏi văn nên học ngành gì

Tạo cv ngay

Tham gia bình luận ngay!

captcha
Chưa có bình luận nào
x