Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#

dhl ecommerce

Số nhân viên: 300 - 1000 nhân viên
Website: Chưa cập nhật
13Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Tuyển dụng hết hạn
Thỏa thuận 26/08/2019 Hồ Chí Minh
15 triệu - 20 triệu 14/06/2019 Hà Nội
7 triệu - 10 triệu 09/06/2019 Hậu Giang
7 triệu - 10 triệu 09/05/2019 Đồng Tháp
Thỏa thuận 05/05/2019 Hồ Chí Minh
Thỏa thuận 21/04/2019 Đà Nẵng
Thỏa thuận 21/04/2019 Hà Nội
Thỏa thuận 21/04/2019 Hà Nội
Thỏa thuận 21/04/2019 Hồ Chí Minh
7 triệu - 10 triệu 09/10/2019 Hồ Chí Minh
7 triệu - 10 triệu 06/04/2019 Đắk Nông
15 triệu - 20 triệu 17/03/2019 Hà Nội
Thỏa thuận 21/04/2019 Hà Nội
MAP
Địa chỉ Công ty: