Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Deutsche Bekleidungswerke Co., Ltd
20 triệu - 30 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Deutsche Bekleidungswerke Co., Ltd
10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Deutsche Bekleidungswerke Co., Ltd
15 triệu - 20 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Deutsche Bekleidungswerke Co., Ltd
10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Deutsche Bekleidungswerke Co., Ltd
10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Plot P-1A, Street No 6, Long Hau Industrial Zone, Long Hau Commune, Can Giuoc Dist., Long An Provine, Viet Nam