Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Dasan Zhone Solutions Vietnam ( Dzs Vietnam )
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Dasan Zhone Solutions Vietnam ( Dzs Vietnam )
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Dasan Zhone Solutions Vietnam ( Dzs Vietnam )
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Dasan Zhone Solutions Vietnam ( Dzs Vietnam )
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Dasan Zhone Solutions Vietnam ( Dzs Vietnam )
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Dasan Zhone Solutions Vietnam ( Dzs Vietnam )
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Dasan Zhone Solutions Vietnam ( Dzs Vietnam )
1 triệu - 3 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Dasan Zhone Solutions Vietnam ( Dzs Vietnam )
Trên 30 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Floor 8&9 RICHY Tower, 35 Mac Thai To, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam