Danh sách việc làm lương Trên 30 triệu

Hot

Hà Nội 18/10/2019 Trên 30 triệu

- Giảng bài, giao bài, chấm bài và chữa bài cho học viên theo mô hình học linh động
- Theo dõi, chăm sóc học viên, tư vấn cho học viên phương pháp học tập...

Hot

Hồ Chí Minh 01/01/1970 Trên 30 triệu

- Chuẩn hóa bộ nhận diện thương hiệu:
- Tổ chức các hoạt động PR phát triển thương hiệu, hình ảnh.
- Bảo vệ thương hiệu...

Hot

lacviet computing corporation

B2B Marketing Manager

lacviet computing corporation

Hồ Chí Minh 01/01/1970 Trên 30 triệu

Hồ Chí Minh 01/01/1970 Trên 30 triệu

* Phụ trách marketing các sản phẩm của Công ty.
* Quan hệ khách hàng (Hoạch định và thực hiện với sales):
-...

Hot

Hà Nội 01/01/1970 Trên 30 triệu

* Tóm tắt công việc, mục tiêu chính:
- Quản trị hệ thống khách hàng ( lập danh sách, phân loại và chăm sóc khách hàng là các Cửa...

Hot

Hà Nội 01/01/1970 Trên 30 triệu

- Tham mưu cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc trong lĩnh vực tài chính, đầu tư tài chính, kế toán và nghiệp vụ tài chính kế...

Hot

Hồ Chí Minh 01/01/1970 Trên 30 triệu

- Tham gia dự án phát triển phần mềm của công ty, với vai trò BA | PO của dự án
- Tiếp nhận, khảo sát, thu...

Hot

Phú Thọ 01/01/1970 Trên 30 triệu

* Tóm tắt công việc, mục tiêu chính:
- Quản trị hệ thống khách hàng ( lập danh sách, phân loại và chăm sóc khách hàng là các Cửa...

Hot

Hà Nội 01/01/1970 Trên 30 triệu

* Tóm tắt công việc, mục tiêu chính:
- Quản trị hệ thống khách hàng ( lập danh sách, phân loại và chăm sóc khách hàng là các Cửa...

Xem thêm việc làm
Xem thêm ngành nghề