Danh sách việc làm lương 20 triệu - 30 triệu

Hot

Hà Nội 28/08/2019 20 triệu - 30 triệu

• Tư vấn, thuyết phục khách hàng tham gia các chương trình du học tại Canada, Úc, Mỹ, New Zealand, Anh, Singapore…
• Tư vấn, hỗ trợ du học sinh và...

Hot

Lào Cai 01/01/1970 20 triệu - 30 triệu

- Quản lý hoạt động bán hàng thuộc khu vực quản lý.
- Chọn đúng đối tác, Nhà phân phối theo đúng các tiêu chí của công ty.
-...

Hot

Bến Tre 01/01/1970 20 triệu - 30 triệu

- Quản lý hoạt động bán hàng thuộc khu vực quản lý.
- Chọn đúng đối tác, Nhà phân phối theo đúng các tiêu chí của công ty.
-...

Hot

Thái Bình 01/01/1970 20 triệu - 30 triệu

- Quản lý hoạt động bán hàng thuộc khu vực các tỉnh Duyên hải: Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nam
-...

Hot

Quảng Ngãi 01/01/1970 20 triệu - 30 triệu

- Đúng CV phục vụ cố định (SA), CV phục vụ chạy tuyến bán hàng theo kế hoạch.
- Phát triển đội ngũ (chiếm 60% thời gian): Xét và...

Hot

công ty cổ phần diligo holdings

Trưởng Ekip Mt - Hồ Chí Minh

công ty cổ phần diligo holdings

Hồ Chí Minh 01/01/1970 20 triệu - 30 triệu

Hồ Chí Minh 01/01/1970 20 triệu - 30 triệu

- Đúng CV phục vụ cố định (SA), CV phục vụ chạy tuyến bán hàng theo kế hoạch.
- Phát triển đội ngũ (chiếm 60% thời gian): Xét và...

Hot

công ty cổ phần diligo holdings

Trưởng Ekip Mt - Cần Thơ

công ty cổ phần diligo holdings

Cần Thơ 01/01/1970 20 triệu - 30 triệu

Cần Thơ 01/01/1970 20 triệu - 30 triệu

- Đúng CV phục vụ cố định (SA), CV phục vụ chạy tuyến bán hàng theo kế hoạch.
- Phát triển đội ngũ (chiếm 60% thời gian): Xét và...

Hot

Đồng Nai 01/01/1970 20 triệu - 30 triệu

- Kinh doanh phát triển các vị trí lắp đặt Máy Bán hàng tự động mới & chăm sóc, quản lý công ty nơi mình đã...

Xem thêm việc làm
Xem thêm ngành nghề