Danh sách việc làm lương 15 triệu - 20 triệu

Hot

Hà Nội 01/01/1970 15 triệu - 20 triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Phát triển và quản trị đội ngũ nhân viên Sales thị trường, Team leader (Tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện...

Hot

Vĩnh Phúc 01/01/1970 15 triệu - 20 triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Phát triển và quản trị đội ngũ nhân viên Sales thị trường, Team leader (Tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện...

Hot

Hà Nội 01/01/1970 15 triệu - 20 triệu

* SỐ LƯỢNG : 02

- Đầu mối làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước về viễn thông, Internet, xin cấp...

Hot

Đà Nẵng 01/01/1970 15 triệu - 20 triệu

- Đánh giá cơ hội đầu tư, nghiên cứu thị trường và nghiên cứu các dự án, phân tích cơ hội đầu tư bằng cách...

Hot

Đồng Nai 28/08/2019 15 triệu - 20 triệu

- Hỗ trợ dich thuật, thông dịch cho các chuyên gia Hàn Quốc trong công việc hàng ngày báo cáo, và các công việc được giao.
- Biên dịch các văn bản tài liệu...

Hot

Hà Nội 01/01/1970 15 triệu - 20 triệu

- Quản lý trực tiếp bộ phận Bán hàng Online.
- Giám sát và đảm bảo chất lượng tư vấn của đội ngũ bán hàng.
- Đào tạo...

Hot

Đồng Nai 01/01/1970 15 triệu - 20 triệu

- Đối ừng, Xử lý mail đơn đặt hàng từ khách hàng Nhật.
- Trả lời các khiếu nại của khách hàng.
- Liên lạc với Công ty mẹ...

Hot

Hồ Chí Minh 01/01/1970 15 triệu - 20 triệu

- Sắp xếp lịch làm việc của Giám đốc với khách hàng.

- Tổng hợp các thông tin như:...

Xem thêm việc làm
Xem thêm ngành nghề