Danh sách việc làm lương 3 triệu - 5 triệu

Hot

Hà Nội 01/01/1970 3 triệu - 5 triệu

- Bảo quản trưng bày hàng hóa.
- Giới thiệu, tư vấn bán sản phẩm cho khách.
- Thuyết phục khách hàng mua...

Hot

Vĩnh Phúc 01/01/1970 3 triệu - 5 triệu

* MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Tư vấn giới thiệu sản phẩm LIPZO và NIVA của công ty đến khách hàng
- Thực hiện bán hàng và chăm sóc...

Hot

Quảng Nam 01/01/1970 3 triệu - 5 triệu

* MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Tư vấn giới thiệu sản phẩm LIPZO và NIVA của công ty đến khách hàng
- Thực hiện bán hàng và chăm sóc...

Hot

Thanh Hóa 01/01/1970 3 triệu - 5 triệu

* MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Tư vấn giới thiệu sản phẩm LIPZO và NIVA của công ty đến khách hàng
- Thực hiện bán hàng và chăm sóc...

Hot

Phú Thọ 01/01/1970 3 triệu - 5 triệu

* MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Tư vấn giới thiệu sản phẩm LIPZO và NIVA của công ty đến khách hàng
- Thực hiện bán hàng và chăm sóc...

Hot

Tuyên Quang 01/01/1970 3 triệu - 5 triệu

* MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Tư vấn giới thiệu sản phẩm LIPZO và NIVA của công ty đến khách hàng
- Thực hiện bán hàng và chăm sóc...

Hot

Quảng Ngãi 01/01/1970 3 triệu - 5 triệu

* MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Tư vấn giới thiệu sản phẩm LIPZO và NIVA của công ty đến khách hàng
- Thực hiện bán hàng và chăm sóc...

Hot

Ninh Bình 01/01/1970 3 triệu - 5 triệu

* MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Tư vấn giới thiệu sản phẩm LIPZO và NIVA của công ty đến khách hàng
- Thực hiện bán hàng và chăm sóc...

Xem thêm việc làm
Xem thêm ngành nghề