Trang Vàng Doanh Nghiệp Việt Nam

Danh sách

Danh sách Công ty tại Gia Lai

(2 công ty)
(2 công ty)

Công TyTNHH Chăn Nuôi Minh Thiện

Công tyTNHH Chăn Nuôi Minh Thiện
quy mo
Quy mô: Từ 25 - 99 nhân viên
dia chi
Địa chỉ: 38-39, Tôn Thất Tùng
nganh nghe
Ngành nghề:
Công ty TNHH Chăn Nuôi Minh Thiện là một công ty trẻ, hoạt động đa ngành nghề, chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng, chăn nuôi...Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, năng động, nhiệt huyết, sáng tạo.

Công Ty TNHH Chăn Nuôi Minh Thiện

Công ty TNHH Chăn Nuôi Minh Thiện
quy mo
Quy mô: Từ 10 - 24 nhân viên
dia chi
Địa chỉ: lô 38-39, Tôn Thất Tùng
nganh nghe
Ngành nghề:
Công ty TNHH Chăn Nuôi Minh Thiện hoạt động đa ngành nghề, chủ yếu lĩnh vực xây dựng, môi trường, chăn nuôi...Là một công ty trẻ, với đội ngũ nhân viên có bề dày kinh nghiệm, chuyên môn, năng động và sáng tạo.
Nhóm ngành nghề