Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#
Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Tuyển dụng hết hạn
Thỏa thuận 29/12/2018 Đà Nẵng
MAP
Địa chỉ Công ty: 7th Floor, Thanh Quan Building, 132-136 Le Dinh Ly Street, Vinh Trung Ward, Thanh Khe District, Da Nang, Vietnam