2Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Dai Quang Minh Corporation (Dqm Corp.)
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Dai Quang Minh Corporation (Dqm Corp.)
10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Số 10 Mai Chí Thọ, Phường An Lợi Đông, Quận 2, TP.HCM