2Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Cx Technology Vietnam
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Cx Technology Vietnam
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Đường Số 20, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh