1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Cty TNHH Việt Thái Lan
5 triệu - 7 triệu Bến Tre
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Đường Nguyễn Thị Đinh, Phú Thành, Phú Hưng, Tp. Bến Tre, Bến Tre