Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Cty TNHH Thương Mại Và Xây Lắp Meiko Trực Thuộc Tập Đoàn Meiko Tuyển Dụng
Trên 30 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Khu CN9, khu công nghiệp Thạch Thất, Hà Nội