cty TNHH shape-line việt nam

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
6Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Cty TNHH Shape-Line Việt Nam
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Cty TNHH Shape-Line Việt Nam
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Cty TNHH Shape-Line Việt Nam
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Cty TNHH Shape-Line Việt Nam
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Cty TNHH Shape-Line Việt Nam
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Cty TNHH Shape-Line Việt Nam
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 3/1 Hoàng Sa ,Phường Đakao ,Quận 1,TPHCM