cty TNHH plachem vina

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Cty TNHH Plachem Vina
5 triệu - 7 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: KHU CÔNG NGHIỆP MỸ Á HUYỆN QUẾ VÕ TỈN