cty TNHH chi ma sa

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Cty TNHH Chi Ma Sa
7 triệu - 10 triệu Đồng Nai
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Trảng Dài - Biên Hòa - Đồng Nai