cty CP xd công nghiệp an phú hưng

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
4Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Cty CP Xd Công Nghiệp An Phú Hưng
10 triệu - 15 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Cty CP Xd Công Nghiệp An Phú Hưng
10 triệu - 15 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Cty CP Xd Công Nghiệp An Phú Hưng
10 triệu - 15 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Cty CP Xd Công Nghiệp An Phú Hưng
10 triệu - 15 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: kđt xa la - hà đông - hà nội