cty cổ phần kiến trúc thịnh thông

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
2Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Cty Cổ Phần Kiến Trúc Thịnh Thông
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Cty Cổ Phần Kiến Trúc Thịnh Thông
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Số 72, Lê Thánh Tôn, Quận 1, HCM