Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Cty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Định Tân
10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Cty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Định Tân
Trên 30 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Cty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Định Tân
10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Cty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Định Tân
Trên 30 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Cty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Định Tân
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Cty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Định Tân
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 218, Đường 34, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh