COSMO Viet Nam

Số nhân viên: 50 - 100 nhân viên
Website: https://cosmovina.com.vn/
2Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Cosmo Viet Nam
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Cosmo Viet Nam
20 triệu - 30 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: số 6 phố An Sinh