coronet synthetic leather co.,ltd.

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Coronet Synthetic Leather Co.,ltd.
Thỏa thuận Bến Tre
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: