Control Union Việt Nam

Số nhân viên: 100 - 300 nhân viên
Website: controlunion.com
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Control Union Việt Nam
Thỏa thuận Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng